Sailing is for everybody
Radiotelefonn____4b7903cc3b18c_100x100.jpg
Radiotelefonn____4b7903cc455b1.jpg

Radiotelefonní provoz

Praktická příručka radiotelefonisty

 Radiotelefonní provoz

1. Mezinárodní pásmo VHF pohyblivé námořní služby 5
Tísňové vysílání a navazování spojení (kanál 16) 5
Přístavní manévry (Port operation channels) 5
Kanály pro komunikaci mezi plavidly (Intership channels) 6
Veřejná korespondence ( Public correspondence channels) 7
Bezpečnost jachet (Small craft safety channel) 7
„Soukromé“ kanály (Private channels) 7
Kanál 70 8
2. Volba radiotelefonu a jeho instalace 9
Počet kanálů 9
Možnost dvojího poslechu („Dual Watch“) 9
Starší radiotelefony VHF 9
Simplex a Duplex 9
Squelch 10
Výkon vysílače 10
Antény 10
MF a MF/ HF radiotelefony 11
EPIRB – radiová bóje pro označení místa katastrofy. 12
SART – Search And Rescue Transponder – tísňový radarový odpovídač 12
Volací značka a identifikační číslo MMSI 13
3. Provozní pravidla a standardní výrazy 14
Metodické karty 14
Ochrana telekomunikačního tajemství 14
Ochrana před vzájemným rušením 15
Řízení komunikace 15
4. Volání a odpověď na volání, veřejná korespondence 23
Přednosti zpráv v námořní pohyblivé službě 23
Volání jiného plavidla 23
5. Volání v tísni 26
Tísňové kmitočty 26
Tíseň – distress 26
Tísňové volání – distress alert 27
Tísňová zpráva – distress message 27
Povinnost potvrdit příjem volání v tísni 28
Potvrzení příjmu tísňové zprávy 29
Uvolnění klidu na tísňovém kmitočtu 32
Ukončení komunikace v tísni 33
6. Pilnostní a bezpečnostní signál 34
Pilnostní signál – urgency 34
Bezpečnostní signál – securite 35
Lékařská pomoc – medical assistance 36
Konzultace s lékařem – medical advice 36
7. Rádiový deník (Radio-telephone log) 38
8. Nesprávné použití radiotelefonu VHF 38
Kanál 16 38
Opakované volání 38
Navázání spojení 39
Technika řeči 39
Vypnutí radiotelefonu 39
Vysílání 39
Over a out 39
Pobřežní stanice 39
9. Občanské pásmo 40

Hmotnost 0.3000 kg
Rozměry 26.0000 × 19.0000 × 0.5000 cm

150,00  (s DPH)

18 skladem


Chcete se na něco zeptat? Je vám něco nejasné? Kontaktujte nás.