Sailing is for everybody

Přihláška do kurzu

Přihlaste se do kapitánského kurzu


Teoretický kurz (22.02. - 23.02.2020)
Praktický kurz C (16.05. - 23.05.2020)
Kondiční plavba (23.05. - 30.05.2020)