Sailing is for everybody

Kapitánské kurzy


Kapitánské průkazy

Náležitosti pro získaní kapitánského průkazu.
Průkazy způsobilosti - kapitánské licence

Praktické kurzy

Informace pro účastníky praktického výcviku

Teoretické kurzy

Nabídka teoretických kurzů