Sailing is for everybody

Obchodní podmínky


I. Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu www.levanter.cz je společnost:

LEVANTER s.r.o.
Jana Nohy 878/2
725 25 Ostrava – Polanka n.O.
IČ : 25877151
DIČ: CZ25877151

tel.: +420 596 633 841
e-mail: levanter@levanter.cz

II. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodejcem (také „dodavatelem“) a zákazníkem a jsou závazné pro obě strany.
Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky podle Občanského zákoníku ve znění platném od 1.1.2014.

Kupující při zahájení obchodních vztahů, předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Smlouva o koupi věci je uzavřena okamžikem obdržení řádně vyplněné objednávky. Kupující podáním (odesláním) objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

IV. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.levanter.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Nákup zboží v prodejně LEVANTER s.r.o., Korunní 900/41, Ostrava, CZ – 709 00 v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod.

V. Informace o produktech

Každé jednotlivé zboží nabízené v našem internetovém obchodě je náležitě identifikováno a je popsáno názvem, který se však nemusí nutně shodovat s oficiálním názvem výrobce. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 21%, 15% či 10% DPH.

VI. Cena zboží

V internetovém obchodě na adrese www.levanter.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, uvedené včetně DPH. Kupující dostane zboží za cenu uvedenou v potvrzené objednávce.

VII. Objednávání

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně skladem, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo e-mailem termín dodání.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

Potvrzené objednávky jsou pro obě smluvní strany závazné.

VIII. Dodací podmínky

dobírkou: zboží je kupujícímu zasíláno přepravní službou, poštovné a balné platí kupující
osobní odběr: zboží si kupující může vyzvednout osobně na prodejně
Obvyklá doba dodání u dobírky je 1 pracovní den.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu levanter@levanter.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten zaslat poštou nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky nemůže kupující uplatňovat žádné nároky.

IX. Platební podmínky

  • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce)
  • platba v hotovosti při převzetí zboží při osobním oběru zboží
  • platbou předem bankovním převodem

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

X. Reklamace zboží

Společnost LEVANTER s.r.o. se zavazuje neprodleně vyměnit zboží, které bylo shledáno při převzetí vadným, nefunkčním nebo poškozeným během přepravy.

XI. Vrácení zboží

a) Kupující má nárok vrátit vadné zboží do 14 dnů od převzetí a to na adresu prodejny společnosti LEVANTER s.r.o., Korunní 900/41, Ostrava, CZ-709 00.

b) Prodávající se zavazuje neprodleně vyměnit zboží, které bylo shledáno vadným, nefunkčním nebo poškozeným během přepravy ihned po dodání.

c) V případě vrácení zboží z důvodu neodstranitelných vad, prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu zpět peníze pouze do výše ceny vráceného zboží a nákladů na dopravu, které byly započteny do hodnoty dobírky.

d) Zboží nesmí být zasláno zpět formou dobírky, ale jako obyčejný balík na náklady kupujícího, případně osobně dodáno. Kupující je povinen o svém úmyslu vrátit zboží prodávajícího předem informovat. Zboží bude prodávajícím – po předchozí dohodě s kupujícím a po doručení takového zboží obyčejným balíkem na adresu prodávajícího – přijato. Zboží musí být vráceno v původním nepoškozeném obalu a s kopii dokladu o koupi. Zboží nebude přijato pokud bude kupujícím zasláno na dobírku. Po přijetí zboží prodávajícím bude kupujícímu vrácena cena zboží bankovním převodem nebo v hotovosti, dle přání kupujícího, a to do 7 pracovních dnů ode dne přijetí zboží.

e) Společnost LEVANTER s.r.o. nenese zodpovědnost za případné škody, újmy a ušlé zisky vyplývající z vrácení vadného nebo poškozeného zboží.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2016 a platí do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.