Sailing is for everybody

Plavba v ČR se spalovacími motory


Kde je povolena plavba plavidel se spalovacími motory

Od 15.04.2015 nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 46/2015 Sb. o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. Podle této vyhlášky byla zpracována mapka vodních nádrží a toků v ČR, která je k nalezení zde: http://media.wix.com/ugd/5dfda1_bb51213d41b549a49ed04d9802d47fbb.pdf.

Mapa vodních nádrží a toků ČR

mapa

Soubory ke stažení