Sailing is for everybody

Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby (pro pobřežní plavbu OFP)


Od 01.09.2019 bude ČTÚ vydávat nově Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby – OFP.

Tento průkaz nahradí jsoucí průkaz OFN a bude opravňovat jeho držitele k obsluze lodních stanic v námořní pohyblivé službě ve vzdálenosti do 20 Nm od linie odlivu oficiálně uznávané pobřežním státem, využívající pouze kmitočtová pásma VKV, bez použití prvků systému GMDSS, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků. Obvykle o něj žádají (budoucí) držitelé průkazů MD ČR typu C – Velitel jachty pobřežní plavby (Coastal Yachtmaster) do 20 Nm od pobřežní linie nebo držitelé průkazů „Vůdce malého a rekreačního plavidla v oblasti C – v pobřežních mořských vodách. Nově bude potřeba pro získání tohoto průkazu OFP kromě úspěšného zvládnutí písemného testu složit úspěšně i ústní zkoušku z angličtiny.

Všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty – VFN.
opravňuje jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě, která nevyužívá kmitočtová pásma GMDSS – obvykle o něj žádají (budoucí) držitelé průkazů MD ČR typu „B“ – Velitel jachty mořské plavby (do 200 námořních mil od pobřežní linie). Podmínky získání tohoto průkazu zůstávají po nabytí účinnosti vyhlášky č. 120/2019 Sb. beze změny.