Sailing is for everybody

Nové průkazy způsobilosti MDČR


Nové průkazy způsobilosti s platností 10 let

Pohnuly se ledy a nové průkazy způsobilosti k vedení námořní jachty jsou tady. Jsou krásné, praktické, malé (velikost kreditní karty) a mají platnost 10 let! Tedy vše, co jsme po nich mohli chtít.

Ministerstvo dopravy zapracovalo na nových průkazech způsobilosti pro jachtaře (vyhláška č. 294/2018 Sb.) a výsledkem je parádní kartička velikosti platební karty. Další výhodou kartičky je její platnost, která byla prodloužena na 10 let. Průkaz se bude vydávat po vypršení platnosti průkazu stávajícího.

Ostatní parametry zůstávají stejné. Oprávnění má 3 stupně:

  • Stupeň C (Pobřežní plavba/Coastal Yachtmaster) je do 16 m délky jachty, do 6°Beauforta a oblast plavby do 20 mil od pobřežní linie
  • Stupeň B (Mořská plavba/Offshore Yachtmaster) je do 24 m délky jachty a oblast plavby do 200 mil od pobřežní linie 
  • Stupeň A (Oceánská plavba/Ocean Yachtmaster) je 24 m a oblast bez omezení.

Zde najdete, co je třeba k vydání průkazu, a zde ,co je třeba k jeho prodloužení.

Výborná práce. Děkujeme.