Sailing is for everybody

Praktické kurzy pro získání kapitánské licence

Osnovy praktických kurzů k vedení námořní jachty bez omezení.


Osnovy praktických kurzů :

Osnovy praktických kurzů k vedení námořní jachty bez omezení. Praktický výcvik probíhá denně vždy od cca 08:00 do 18:00 s přestávkou na oběd cca 1 hod. Celková doba výcviku je min. 36 hod.

Výcvik je rozdělen do následujících vzájemně propojených sekcí:

A. Práce na palubě, příprava jachty na plavbu
B. Manévrování jachtou na motoru a pod plachtami
C. Řešení mimořádných situací
D. Vedení jachty za plavby

A. Práce na palubě, příprava jachty na plavbu :

• funkce jednotlivých částí jachty, jejich názvosloví
• převzetí jachty na základě inventárních listů, příprava jachty k vyplutí včetně kontroly funkce motoru, kontroly plachet a jejich ovládacích lan, kontrola kotevního a vyvazovacího vybavení a kontrola bezpečnostního vybavení
• volba a uskladnění potravin a zásob na jachtě, pitné vody a paliva, příprava navigačních map a pomůcek před plavbou
• zásady rozdělení služeb podle délky plavby a počtu posádky
• práce s vyvazovacím zařízením – výuka uzlů (osmičkový, plochý, refovací, škotový, lodní smyčka, dračí smyčka), vyvázání lana na rohatince, práce s navijáky, zásady ošetření a uložení měkkých lan
• pravidla pro použití bezpečnostních pásů, záchranných vest a ostatních záchranných prostředků, zásady použití záchranného voru (teoreticky)
• protipožární vybavení jachty, prevence proti požárům a činnosti při likvidaci požárů
• zdroje meteorologických informací, vyhodnocení předpovědi počasí, použití barometru jako pomůcky při předpovědi počasí, lokální znalost změn počasí
• zvyky a etika na jachtě, zásady použití vlajek

B. Manévrování jachtou s motorem a pod plachtami:

• kormidlování a udržování kurzu kompasového při plavbě na motor a pod plachtami
• stavění a spouštění plachet, kormidlování a trim plachet při různých kurzech vůči směru větru
• přistání jachty k nábřeží s použitím motoru, vyvázání jachty a odplutí jachty od nábřeží
• přistání a odplutí od vyvazovací bóje
• přistání a odplutí od mooringu v marinách
• refování plachet za plavby, obraty proti větru a obraty s větrem
• kotvení: výběr vhodného kotviště, zakotvení, kontrola stání na kotvě, vyzvednutí kotvy

C. Řešení mimořádných situací:

• manévr muž přes palubu pod plachtami
• použití radiotelefonu VHF
• použití pyrotechnických prostředků
• zásady první pomoci, postup při hypotermii, ošetření ran, vymknutí a zlomenin – teoreticky
• havárie kormidelního zařízení, havárie takeláže – teoreticky
• nasednutí jachty na dno – teoreticky

D. Vedení jachty za plavby:

• plánování pobřežní plavby včetně vyhodnocení navigačních nebezpečí a meteorologických podmínek
• navigace a organizace jachty za plavby
• použití pravidel COLREG 1972 za plavby
• odbavení jachty přístavními orgány