Sailing is for everybody

Přihláška do kurzu

Přihlaste se do kapitánského kurzu


Teoretický kurz (02.12. - 03.12.2017)
Praktický kurz/Kondiční plavba (28.04. - 05.05.2018)